• header-full-1.jpg
  • header-full-2.jpg
  • header-full-3.jpg

Is de afkorting van chronische obstructieve longziekten, zoals chronische bronchitis en emfyseem. Deze ziekten kenmerken zich door kortademig-, benauwdheid, hoesten, slijmvorming en kracht- en conditievermindering. Deze gevolgen hebben grote invloed op het dagelijkse handelen en de kwaliteit van leven voor de patiënt. Oorzaak van de COPD is meestal het bloot stellen van de longen aan schadelijke stoffen die vrijkomen bij roken of luchtverontreiniging. De COPD zelf is niet te genezen, de veranderingen aan de longen zelf zijn onomkeerbaar. Maar de gevolgen voor het dagelijks handelen en de algemene conditie zijn wel aan te pakken. Een programma van kracht en conditie oefeningen is daarvoor de oplossing. Het dagelijks functioneren kan verbeterd worden op het moment dat de kracht en de conditie toenemen. Hofland-Van Geest Sportbegeleiding heeft speciale COPD groepen begeleid door een gediplomeerde COPD fysiotherapeut. Middels cardio, kracht en circuittraining wordt er aan de algemene conditie gewerkt. Er wordt gedurende 3 maanden 2 maal per week getraind zowel met een individueel als een groepsprogramma.

Voor dit programma is een verwijzing van uw huisarts of longarts een vereiste. Het programma wordt vergoed door uw zorgverzekering.

COPD trainingen worden geven in onze praktijk in de vestigingen Naaldwijk en Kwintsheul op meerdere tijden in de week (zie trainingsroosters).