Privacybeleid

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Hofland-Van Geest Sportbegeleidingpand. Hofland-Van Geest Sportbegeleidingpand respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Hofland-Van Geest Sportbegeleidingpand;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van Hofland-Van Geest Sportbegeleidingpand;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Hofland-Van Geest Sportbegeleidingpand.
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Hofland-Van Geest Sportbegeleidingpand daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Hofland-Van Geest Sportbegeleidingpand stelt.

Elektronische nieuwsbrieven

U kunt zich via de Website opgeven als abonnee voor de door Hofland-Van Geest Sportbegeleidingpand verzorgde elektronische nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.