Algemene Voorwaarden

Hofland-Van Geest Sportbegeleiding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwijzen u naar onze Privacy policy hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Reglement fysiotherapie/manuele therapie:

 • Bij de eerste behandeling dient u uw legitimatie en bsn nummer mee te nemen.
 • U bent verplicht een handdoek mee te nemen en te gebruiken tijdens de behandeling.
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Indien niet tijdig afgezegd, wordt er 75% van de kosten van de behandeling op de patiënt verhaald.
 • Als de behandelingen niet door de zorgverzekeraar vergoed worden, dan dient u na elke behandeling de kosten voor de behandeling te pinnen.
 • Kosten van tape, bandage en andere hulpmiddelen die niet worden ingezet tijdens de behandeling zijn op kosten van de patiënt, deze dienen ook direct na de behandelingen afgerekend te worden via een pinbetaling.

Algemeen

 • Cliënten/patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Hofland-Van Geest Sportbegeleiding is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets, scooter, etc.).
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Reglement voor deelname training:

Algemeen:

 • Een trainingsabonnement wordt aangegaan voor ten minste 3 maanden. Na 3 maanden is het abonnement per maand opzegbaar.
 • De opzegtermijn is 1 kalendermaand (vóór de 1e van de maand).
 • Abonnementen gaan in op de dag van uw eerste training.
 • Deelnemers van A- en B-groepen, Pilates trainingen en cursussen worden ingedeeld in een vaste groep (wekelijks dezelfde locatie en tijd).
 • Indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn bij een training, dient u zichzelf tenminste 2 uur van tevoren af te melden via uw account of telefonisch via ons secretariaat (0174-20 00 20). Alleen dan bestaat er een mogelijkheid om de gemiste training in te halen.
 • Inhalen van een training dient binnen 2 weken plaats te vinden.
 • Een training kan alleen ingehaald worden, door uzelf aan te melden bij een soortgelijke training op een ander tijdstip via het eigen account of telefonisch via het secretariaat (0174 –20 00 20). Indien het trainingsuur vol is, kunt u zich op de wachtlijst aanmelden en krijgt u bericht wanneer er een afzegging is. U moet zich daarna aanmelden voor die training.
 • Hofland–van Geest behoudt zich het recht om bij onvoldoende bezetting de aangeboden trainingstijd te wijzigen. Deelnemers krijgen dan tijdig, vooraf een bericht via de mail.
 • In geval van ziekte (langer dan 4 weken), een operatie of eventuele zwangerschap kunt u het abonnement tijdelijk stopzetten door middel van het formulier “trainingsabonnement pauzeren”. Dit, indien mogelijk, moet uiterlijk voor de 1e van de maand waarin de medische stop plaatsvindt, worden doorgegeven.
 • Jaarlijks kan men éénmaal gebruik maken van een vakantiestop. Het abonnement kan maximaal 4 weken worden gepauzeerd. Dat moeten aaneengesloten weken zijn en kan alleen gehonoreerd worden als de vakantiestop vóór de 1e van de maand waarin de vakantie plaatsvindt, wordt aangevraagd. De aanvraag gaat via het formulier “trainingsabonnement pauzeren”.

Betalingsvoorwaarden:

 • De betalingen worden maandelijkse per automatische incasso verwerkt.
 • Jaarlijks wordt bekeken of er een tariefsverhoging moet worden ingevoerd. Indien dat het geval is, wordt u daar tijdig van op de hoogte gebracht.
 • Indien de automatische incasso niet geïncasseerd kan worden, behoudt Hofland-van Geest het recht om administratiekosten in rekening te brengen.

Opzeggen:

 • Opzeggen van uw abonnement kan door via uw account een verzoek tot opzeggen in te dienen. Wij sturen u dan de juiste formulieren toe. Wij houden een opzegtermijn van 1 kalendermaand aan.
 • Er zal geen restitutie van het abonnementsgeld plaatsvinden, wanneer u voortijdig met een training stopt gedurende de afgesproken eerste trainingstermijn.

Huisregels:

 • Wij adviseren u sportkleding te dragen tijdens het sporten.
 • Het dragen van schone (zaal)sportschoenen is verplicht.
 • U bent verplicht een handdoek mee te nemen en te gebruiken tijdens de training.
 • Hofland–Van Geest Sportbegeleiding stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken van eigendommen.
 • Hofland–Van Geest Sportbegeleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en letsel ontstaan tijdens of door trainingen.
 • Indien een training minimaal 2 uur voor aanvang wordt afgezegd kan de training (indien er ruimte is) binnen de abonnementsperiode worden ingehaald.
 • Trainingen die niet 2 uur voor aanvang van de training worden afgezegd, zullen komen te vervallen.

Naaldwijk, juni 2024