• header-full-1.jpg
  • header-full-2.jpg
  • header-full-3.jpg


echo2

We hebben een nieuw echo apparaat in Kwintsheul! Door nog duidelijkere beelden kunnen we beter differentieren en zo nog beter bepalen welke aandoening iemand heeft!

Bij echografie wordt er gebruik gemaakt van hoogfrequente geluidsgolven, die voor het menselijke gehoor niet waarneembaar zijn. De geluidsgolven worden het lichaam ingezonden door een transducer (kleine scanner), die tevens de terugkaatsende geluidsgolven weer opvangt. Deze worden gevisualiseerd in grijstinten op een beeldscherm. Hierdoor wordt er visueel inzicht gekregen in de vermeende pathologie van de patiënt (o.a. bij spierscheuren, zwelling, cysten, bandletsel en ontstekingen). Er kan sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig. Het voordeel is dat de patiënt actief kan participeren door aan te geven wanneer en bij welke bewegingen de klachten toe- of afnemen.

Naast het stellen van een diagnose kan met echografie ook de functie van de buikwand in kaart worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld interessant bij een diastase na de zwangerschap, of bij langdurige/terugkerende lagerug- of bekkenpijn door een verminderde rompcontrole. Echografie wordt hier vooral therapeutisch ingezet.

Indicaties voor echografie zijn:

gewrichten       zwelling                                                          
spieren/pezen: scheuren, littekens, verkalking, tendinopathie
slijmbeurs: ontsteking, vulling
banden: scheuren
kapsels: scheuren, ontstekingen
kraakbeen: slijtage, defecten
meniscus:  scheuren
buikwandecho controle buikspieren, diastase