• header-full-1.jpg
  • header-full-2.jpg
  • header-full-3.jpg

Chronische pijn is een veel voorkomende aandoening. Ongeveer 20% van de mensen heeft chronisch pijnklachten. Deze chronische pijn kan veel gevolgen hebben voor het functioneren in het dagelijks leven. Vaak kunnen niet alle rollen meer worden vervuld of ontstaat er een gevoel van somberheid, passiviteit of opstandigheid over deze pijn.

Hofland-Van Geest Sportbegeleiding is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met chronische pijnklachten. Veel voorkomende aandoeningen waarmee mensen ons bezoeken zijn fibromyalgie, whiplash, chronische rug- of nekklachten, reumatische aandoeningen, SOLK, enz.
Hofland-Van Geest Sportbegeleiding biedt drie mogelijkheden.

De meest intensieve vorm van behandelen vindt plaats in een multidisciplinair team. In samenwerking met OCA wordt u door verschillende disciplines begeleid in het programma ‘chronische pijn’ of ‘fibromyalgie’. Dit intensieve programma duurt 13 weken en u wordt begeleid door een fysiotherapeut (uitleg chronische pijn, verbeteren fitheid en coaching), psycholoog (begeleiding op mentaal vlak), ergotherapeut (begeleiding in energiemanagement, daginvulling en thuissituatie) en een revalidatie arts (medicatie, medische aspecten). Dit traject wordt geheel vergoed door de basisverzekering (minus eigen risico).

Een tweede mogelijkheid is om de fysiotherapeut te bezoeken met chronische pijnklachten. Na een eerste intake zal hij een voorstel doen om een behandeling te starten. De invulling van het traject is uiteraard individueel. Vaak wordt een deel van deze behandeling in de trainingszaal gedaan en krijgt u informatie en begeleiding in het omgaan met de pijnklachten. De vergoeding door de zorgverzekeraar hangt af van de mate waarin u zichzelf aanvullend heeft verzekerd.

De laatste mogelijkheid is dat u in een medische trainingsgroep gaat trainen. In eerste instantie wordt individueel een aanvangstest afgenomen. Hierin wordt de huidige belastbaarheid in kaart gebracht. In een kleine groep krijgt u onder leiding van een fysiotherapeut de mogelijkheid om uw belastbaarheid op te trainen in de richting van een aantal realistische doelen. In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar (een deel) van de kosten van deze training.

Kortom, voor mensen met pijnklachten biedt Hofland-Van Geest Sportbegeleiding verschillende mogelijkheden. Voor de meest intensieve vorm, is een speciale folder geschreven. Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen wat voor u de beste mogelijkheid is, vraag dan naar Arthur Hofland, coördinator chronische pijn.

Klik hier voor de folder of bel met 0174-200020.